Arhiva vesti


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metodika nastave" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije", "Monetarno-kred. teor. i fisk. politika" i "Finansijska tržišta i institucije" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


III konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/2018 godine >>


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti", "Upravljanje investicijama" i "Evaluacija investicionih projekata" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu u II konkursnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu u II konkursnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Matematika", "Operaciona istraživanja" i "Teorija i metode odlučivanja" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata koji se pozivaju na praktični deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


ODLUKA o poništavanju konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


KONKURS  za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2017/2018. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


II konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/2018 godine >>


Upis ocena iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Master program na engleskom jeziku na Komenius univerzitetu u Bratislavi za školsku 2017/18. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Nacionalna ekonomija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu na akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na master akademskim studijama u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu na akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" - prof. dr Nebojša Stošić >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u septembarskom ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment" i  "Strategijski menadžment II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metodika nastave" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metode naučno-istraživačkog rada" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Matematika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Operaciona istraživanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


KONKURS za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/2018 godine >>


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima" i "Analiza hartija od vrednosti" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomske integracije i EU" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Statistika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Međunarodne finansije II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Međunarodno bankarstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomija javnog sektora" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovne baze podataka" održati 16. juna 2017 sa početkom u 9 sati u Računarskom centru fakulteta


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovna informatika" održati 16. juna 2017 sa početkom u 11 sati u Računarskom centru fakulteta


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Engleski jezik 1, 2, 3" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se korisnici studentskih kredita i stipendija da se obrate službi računovodstva Ekonomskog fakulteta.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti prve godine da će se kolokvijum iz predmeta "Poslovna informatika" održati u četvrtak 01.06.2017. godine sa početkom u 10 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita na master akademskim studijama u junskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Nacionalna ekonomija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u junskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u junskom ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o uplati četvrte rate školarine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za Letnju školu ruskog jezika, koja će se održati na Državnom tehnološkom univerzitetu u Belgorodu, Rusija >>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovne baze podataka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Stipendije Visoke škole za biznis u Dombrovi Gurnjičej- Poljska >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


OGLAS za izbor jednog demonstratora - saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast "Finansije i finansijske institucije" >>


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metode i tehnike NIR-a" na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" kod doc. dr Vladimira Kostića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u majskom apsolventskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Promena satnice održavanja ispita kod prof. dr Srećka Milačića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Engleski jezik 1, 2 i 3" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti  III god.  studija da će se konsultacije  iz predmeta Ekonomske doktrine (I) održati 20.04.2017.god. od 16,00 do 19,00 časova i 21.04.2017.god. od 14,00 do 17,00 časova u sali tehničke škole S-1


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment I i II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita za studente III i IV godine osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku za studente koji su studije započeli po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za stipendiranu mobilnost nastavnog osoblja na Univerzitetu u Bolonji, Italija >>


Poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Bolonji, Italija >>


Obaveštenje o prijavi ispita u martovskom (apsolventskom) ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za studijski boravak na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu u Rusiji >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije" stari program >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Preduzetništvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" i "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Engleski jezik 1, 2 i 3" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomija javnog sektora" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti" i "Upravljanje investicijama" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Teorije privrednog razvoja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metode i tehnike NIR-a"" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Medjunarodno bankarstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ruski jezik I, II i III" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o javnom konkursu Razvojne agencije Srbije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku za studente po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju nastave zakazane za 9. i 10.01.2017. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik I, II i III" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju prijemnog ispita za upis na doktorske akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti" i "Upravljanje investicijama" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju predavanja iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


 - Poziv za učešće na turniru u edukativnoj igri "Monetura" >>

 

 - Uputstvo za igru "Monetura" >>

 

Svi zanteresovani kandidati za učestvovanje u igri moraju se prijaviti na fakultetu i to studenti II, III, IV i V godine studija. Potrebno je sastaviti 4 ekipe, a ekipu čine 4 člana.

 


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za Erasmus+ stipendiju za letnji semestar na Univerzitetu u Lodju, Poljska >>


Ispravka dela teksta konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata na doktorske akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za apsolventski novembarsko-decembarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis studenata na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Operaciona istraživanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Statistika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Matematika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored predavanja >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o svečanom uručenju indeksa brucošima >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani magistarskog rada kandidata Mirzeta Bojadžića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za oktobarski II ispitni rok na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za oktobarski II ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prenosu bodova za studente IV godine OAS >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz praktičnog dela predmeta "Poslovna informatika" održati dana 27.09.2016. godine u Računarskom centru fakulteta sa početkom od 08:30 sati

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani magistarskog rada kandidata Miroslava Petkovića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani doktorskih disertacija kandidata mr Sanje Dobričanin i mr Ivane Đelošević >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom I ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom I ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijsko racunovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ruski jezik I, II i III" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


KONKURS za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2016/2017. godinu  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Izveštaji Komisije o oceni magistarskih radova kandidata Bogoljuba Milića i Miroslava Petkovića i doktorskog rada kandidata Sanje Dobričanin >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elekronsko poslovanje II" i "Elektronska trgovina i elektronski biznis" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije II"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Međunarodne finansije II"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u visokoškolskoj jedinici u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 godinu na akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za septembarski ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za septembarski ispitni rok na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Evaluacija investicionih projekata" i "Strategijski menadžment II",  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti", "Upravljanje investicijama" i "Međunarodne finansije" u junskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 godinu na akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija da će se ispiti "Poslovne finansije II" i "Međunarodne finansije II" kod prof. dr Aleksandra Dogandžića održati 30.06.2016.godine sa početkom u 12:30 časova

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti  II godine  studija da će se ispiti iz predmeta "Monetarne i javne finansije" održati 30.06.2016. god. u 12:30 časova (amfiteatar tehničke škole)

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti  III i IV godine studija da će se ispiti iz predmeta "Poslovne finansije" i "Preuzetništvo" održati 30.06.2016. god. u 12:30 časova (amfiteatar tehničke škole).

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metodika nastave" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovne baze podataka" održati 27.06.2016. godine sa početkom u 11 sati u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovna informatika" održati 27.06.2016. godine sa početkom u 12:30 sati u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ruski jezik 1, 2 i 3" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Branke Spasojević >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispravke kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Nacionalna ekonomija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata mr Ivane Đelošević >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bankarski menadžment II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za letnju praksu koju organizuje Narodna banka Srbije >>


Konkurs za učešće na omladinskom festivalu na Belgorodskom državnom univerzitetu >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak uradjenih diploma za studente koji su studirali po starom nastavnom planu i programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" i "Teorija i politika međunarodne trgovine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovne baze podataka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Programski jezici"- aprilski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za majski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkursna dokumentacija za projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja >>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje" i "Bankarski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita kod profesora Aleksandra Dogandžića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u martovskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za najbolje naučnoistraživačke radove iz oblasti monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnosti za dodelu tri novčane nagrade ,,Aleksa Spasić“ >>


 

Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici"- januarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za učešće na 10. Međunarodnoj olimpijadi iz matematike na Kipru za studente iz Jugoistočne Evrope>>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u januarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju drugog kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje 2" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata čije su diplome urađene i nalaze se u studentskoj službi >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis na master akademske studije u III upisnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u III upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u III upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita iz predmeta "Kontrola i revizija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Treći konkursni rok za upis na master akademske studije za školsku 2015-16. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis na doktorske akademske studije  >>

Obrazac prijave na konkurs >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u II upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za novembarsko-decembarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u II upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata koji su studirali po starom nastavnom planu i programu, a čije su diplome urađene i koje se mogu podići u studentskoj službi Fakulteta >>


Drugi konkursni rok za upis na master akademske studije za školsku 2015-16. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije za školsku 2015/2016 godinu >>


Obaveštenje o upisu na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije za školsku 2015/2016 godinu >>


Rezultati ispita iz predmeta "Programski jezici" i "Poslovne baze podataka" - oktobarski II ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" - oktobarski II ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2015/16. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom II ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom II ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" - oktobarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani magistarskog rada kandidata Aleksandra Neševskog >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o svečanoj dodeli indeksa i početku nastave za školsku 2015/16 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Treći konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista za smeštaj studenata prve godine u studentski dom >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Produženi septembarski upisni rok na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine u akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Produženi septembarski upisni rok na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu kandidata na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu u drugom upisnom roku >>


Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu u drugom konkursnom roku >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu u drugom konkursnom roku >>


KONKURS  za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2015/2016. godinu >>


Konkurs za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine u akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" na master akademskim studijama>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu kandidata na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prvi konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Peporuka Nacionalnog saveta Roma u vezi upisa u prvu godinu OAS >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o urađenom magistarskom radu Aleksandra Neševskog >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na mater akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Monetarne i javne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju I kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tržišna analiza i cene">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o rezultatima ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Sociologija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanj


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovne baze podataka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju I kolokvijuma iz predmeta "Marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u majskom (apsolventskom) ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Monetarne i javne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za aprilski ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za aprilski ispitni rok na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Finansijsko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za martovski (apsolventski) ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" održanog 14.01.2015. god. >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u januarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Specijalni bilansi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati konkursa za studentske kredite i stipendije >>

Studenti koji nisu dobili kredit mogu da se jave službi računovodstva na fakultetu i podnesu prigovor do 15.01.2015. godine


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik I">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodno bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Poslovne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodni marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju popravnog kolokvijuma iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Poslovne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Tehnologija sa poznavanjem robe">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tehnologija sa poznavanjem robe">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodno bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik III">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljanje projektima">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik II">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Upravljanje investicijama", "Međunarodne finansije", "Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini" i "Teorija privrednog razvoja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti" i "Teorija i planiranje privrednog razvoja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Treći konkursni rok za upis studenata na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja

Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na OAS u novembarsko-decembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkurni rok za upis studenata na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rešenje na žalbu kandidata Marković Dejana >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani magistarskog rada kandidata Vladimira Đurića >>


Konačni rezultati prijemnog ispita na master akademskim studijama

 :: Poslovna ekonomija >>

 :: Međunarodna ekonomija >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" - Oktobar II >>


Rezultati ispita iz predmeta "Programski jezici" >>


Obaveštenje o održavanju popravnog ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>


Obaveštenje o prijavi ispita na master akademskim studijama u Oktobarskom II ispitnom roku >>


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u Oktobarskom II ispitnom roku >>


Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2014/15. godinu >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>


Raspored predavanja >>


Obaveštenje o svečanoj dodeli indeksa >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o prijavi ispita na master akademskim studijama u Oktobarskom I ispitnom roku >>


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u Oktobarskom I ispitnom roku >>


Obaveštenje o obnovi apsolventskog staža >>


Treći upisni rok na osnovnim akademskim studijama >>


Obaveštenje o upisu studenata u prvu godinu OAS u II upisnom roku >>


Rezultati prijemnog ispita u II upisnom roku >>


Obaveštenje o odlaganju ispita na osnovnim akademskim studijama >>


Obaveštenje o odlaganju ispita na master akademskim studijama >>


KONKURS za prijem studenata visokškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2014/2015. godinu >>


Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>


Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademsakih studija za školsku 2014/2015 godinu >>


Obaveštenje o upisu brucoša na prvu godinu osnovnih akademsakih studija za školsku 2014/2015 godinu >>


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademsakih studija za školsku 2014/2015 godinu >>


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Nacionalna ekonomija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>


Konsultacije iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Izveštaj Komisije za izbor dr Slaviše Trajkovića u zvanje redovnog profesora >>


Izveštaj Komisije za izbor dr Danijele Radenković u zvanje docenta >>


Izveštaj Komisije za izbor dr Nenada Kojića u zvanje docenta >>


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita na master akademskim studijama u junskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u junskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta:

 

Poslovne finansije >>

Osnovi ekonomije >>

Specijalni bilansi >>

Kontrola i revizija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta:

 

Matematika >>

Ponašanje potrošača >>

Specijalni bilansi >>

Upravljanje projektima >>

Ekologija i ekonomski razvoj >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta:

 

Tržišna analiza i cene >>

Osiguranje >>

Ekonomija javnog sektora >>

Strategijski menadžment >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta:

 

Poslovne baze podataka >>

Poslovna informatika >>

Tržišna analiza i cene >>

Strategijski menadžment >>

Poslovne finansije (1. kolokvijum) >>

Poslovne finansije (2. kolokvijum) >>

Poslovna logistika >>

Osnovi ekonomije >>

Osiguranje >>

Monetarne i javne finansije (popravni kolokvijum) >>

Monetarne i javne finansije (2. kolokvijum) >>

Ekonomija javnog sektora >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju konsultacija iz predmeta "Planiranje privrednog razvoja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Finansijsko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o rezultatima kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta:

 

"Upravljanje projektima">>

"Finansijsko računovodstvo">>

"Kontrola i revizija">>

"Međunarodni marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o rezultatima kolokvijuma iz predmeta "Nacionalna ekonomija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" i "Elektronsko poslovanje sa inostranstvom">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Nacionalna ekonomija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u majskom apsolventskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u majskom apsolvents. ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ponašanje potrošača">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Monetarne i javne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Medjunarodni marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu objavljuje poziv za učešće na Drugom internacionalnom naučnom skupu EKONBIZ 2014 - Ekonomija i biznis koji će biti održan 29. i 30. maja tekuće godine u zgradi Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini >>


Spisak studenata koji se pozivaju na praktični deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" u martovskom ispitnom roku>>


Konkurs za stipendiranje studenata Univerziteta u Prištini >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za studente koji su odslušali VII semestar po starom nastavnom planu i programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u martovskom apsolventskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ponašanje potrošača">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>


Obaveštenje o prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Privredno pravo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Preduzetništvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se kolokvijum iz predmeta "Konkurentnost i međunarodna faktorska mobilnost" na master studijama održati 15.01.2014. godine u terminu održavanja nastave.


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati I i II kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju konsultativne nastave iz predmeta "Tehnologija sa poznavanjem robe">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju I i II kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Preduzetništvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodno bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata koji se pozivaju na praktični deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" u decembarskom ispitnom roku>>


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za studentsku razmenu sa Univerzitetom u Belgorodu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o podizanju diploma o završenim studijama>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodno bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Specijalni bilansi", "Kontrola i revizija" i "Finansijsko računovodstvena analiza" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za novembarsko-decembarski ispitni rok>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis studenata na master akademske studije u školskoj 2013/2014. godini >>


Obaveštenje za upis na master akademske studije >>


Konačna rang lista za upis na master akademskim studijama >>


Rezultati prijemnog ispita na master akademskim studijama >>


Spisak studenata koji se pozivaju na praktični deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" u oktobarskom II ispitnom roku>>


Obaveštenje o održavanju prijemnog ispita na MASTER akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita na OSNOVNIM akademskim studijama u  oktobarskom II ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita na MASTER akademskim studijama u  oktobarskom II ispitnom roku >>

Iz službe za studije II i III stepena


Produžen konkursni rok za upis na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi ispita za oktobarski II ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi ispita za oktobarski II ispitni rok>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkursni rok za upis studenata na MASTER akademske studije u školskoj 2013/2014. godini >>


Spisak studenata koji se pozivaju na praktični deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" u oktobarskom I ispitnom roku>>


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita iz predmeta "Ruski jezik I, II i III", "Sociologija" i "Metodika nastave">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita iz predmeta "Specijalni bilansi", "Kontrola i revizija" i "Finansijsko-računovodstvena analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi produženi konkursni rok za upis studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2013/2014. godini >>


Obaveštenje o prijavi ispita za oktobarski ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o roku završetka studija za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o obnovi apsolventskog staža >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za oktobarski ispitni rok>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za brucoše o početku nastave i dodeli indeksa >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju popravnog kolokvijuma iz predmeta "Marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata koji se pozivaju na praktični deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o upisu kandidata (II upisni rok) koji su stekli pravo na upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>


Obaveštenje o odbrani master rada kandidata Miloša Milanovića >>

 

Iz službe za studije II i III stepena


KONKURS  za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2013/2014. godinu >>


Drugi konkursni rok za upis studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2013/2014. godini >>


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za septembarski ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi ispita za septembarski ispitni rok na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu kandidata koji su stekli pravo na upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>


Preliminarna jedinstvena rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini u školsku 2013/2014 godinu >>


Konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Strategijski menadžment" >>


Spisak studenata koji se pozivaju na praktični deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" i "Elektronsko poslovanje sa inostranstvom" >>


Prvi konkursni rok za upis studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2013/2014. godini >>


Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini organizuje Međunarodni naučni skup pod nazivom "Iskustva i perspektive ekonomske saradnje Srbije i Rusije", IPES-SR 2013...


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Upravljačko računovodstvo", "Menadžment u turizmu" i "Menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Izveštaj Komisije o oceni završnog master rada kandidata Miloša Milanovića >>

 

Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovna informatika" održati dana 25.06.2013. godine u 11 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovne baze podataka" održati dana 25.06.2013. godine u 12:30 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Ponašanje potrošača" zakazan za 26.06.2013. godine održati 28.06.2013. godine u 10 sati  u dekanatu Fakulteta.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovne baze podataka">>

 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Izveštaj Komisije o oceni završnog master rada kandidata Radice Simić >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovne baze podataka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Monetarne i javne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za junski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o uplati četvrte rate školarine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Monetarne i javne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Tržišna analiza i cene">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Nacionalna ekonomija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ponašanje potrošača">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Međunarodni marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tržišna analiza i cene">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu ocena i predispitnih obaveza iz predmeta "Nacionalna ekonomija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju popravnog ispita iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju nastave iz predmeta "Planiranje privrednog razvoja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu ocena sa ispita i poena na kolokvijumima iz predmeta "Nacionalna ekonomija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Finansijsko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Monetarne i javne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ponašanje potrošača">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Nacionalna ekonomija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Nacionalna ekonomija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju popravnog kolokvijuma iz predmeta "Marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Izveštaj Komisije za izbor dr Sonje Vujović u zvanje docenta >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Specijalni bilansi", Kontrola i revizija" i "Finansijsko-računovodstvena analiza" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Bankarstvo" - stari nastavni plan >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna logistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za Aprilski ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi ispita za Aprilski ispitni rok na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, raspisuju KONKURS za stipendiranje studenata Univerziteta u Prištini i studenata visokih škola sa teritorije AP Kosovo i Metohija >>


Obaveštenje o prijavi ispita za Martovski apsolventski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o izboru izbornih predmeta u oviru predviđenih modula >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za izbor novih recenzenata za evaluaciju ustanova i studijskih programa u postupku akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta >>


Izveštaj Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica >>


Konkurs za učešće nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta u projektima izrade programa Kancelarije za Kosovo i Metohiju>>


Obaveštenje o održavanju popravnog kolokvijuma iz predmeta "Marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Politička ekonomija" i "Nacionalna ekonomija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita i overi semestra na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi ispita u januarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o uplati treće rate školarine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljanje projektima">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju popravnog kolokvijuma iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju popravnog kolokvijuma iz predmeta "Medjunarodno bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Metodika nastave">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Preduzetništvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


U ponedeljak 14. januara Ekonomski fakultet neće raditi zbog proslave Srpske nove godine, a po preporuci Vlade Republike Srbije.


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija da će se odbrana seminarskog rada i kolokvijum iz predmeta "Upravljačko računovodstvo II" održati u petak 18.01.2013. godine u terminu održavanja predavanja

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


"Časopis Ekonomski pogledi je uspešno započeo postupak apstraktovanja i indeksiranja: dana 04.12.2012 je indeksiran u bazi Ulrich's Periodicals Directory:
"Abstracting & Indexing"
"Urlich's web" >>


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Bankarstvo" i "Međunarodno bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bankarstvo" i "Međunarodno bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i odbrani seminarskog rada iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Planiranje privrednog razvoja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ruski jezik I, II i III">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Socioligija" i "Metodika nastave">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja

Obaveštenje o održavanju BRUCOŠIJADE >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Organizacija preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Marketing" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za apsolventski novembarsko-decembarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o uplati druge rate školarine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Novi broj časopisa "Ekonomski pogledi" >>


Obaveštavaju se studenti Ekonomskog fakulteta da zbog Državnog praznika fakultet neće raditi u ponedeljak 12.11.2012. godine.

Iz Dekanata fakulteta


Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2012/2013. godini  >>


Konačna rang lista kandidata u Prvom konkursnom roku na master akademskim studijama:

Poslovna ekonomija >>

Medjunarodna ekonomija >>

Iz službe za studije II i III stepena


Konkurs za jednomesečne stipendije za Univerzitet u Banjoj Luci, u okviru CEEPUS-a >>


Obaveštenje o ODLAGANJU ISPITA >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Novi broj telefona Studentske službe fakulteta je 028-498-503


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Nacionalna ekonomija" i "Politička ekonomija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju konsultacija iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za sufinansiranje međunarodne razmene studenata i akademskog osoblja na Univerzitetu u Banjoj Luci >>


Obaveštenje o prijavi ispita za Oktobarski II ispitni rok na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za studente koji konkurišu na master akademske studije>>

Iz službe za studije II i III stepena


Prvi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2012/2013. godini  >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o svečanoj dodeli indeksa i početku nastave za studente prve godine osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju usmenog dela ispita iz predmeta "Operaciona istraživanja" i "Teorija i metode odlučivanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama za Oktobarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Izveštaji Komisije o oceni završnog master rada za kandidate Zorana Katanića i Almira Muhovića >>

Iz službe za studije II i III stepena


Drugi (septembarski) konkursni rok za upis na fakultet u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2012/2013. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu ocena iz predmeta "Sociologija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing menadžment" na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti osnovnih akademskih studija da će se konsultacije iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" kod prof. dr Nebojše Đokića održati 07.09.2012. u 9 sati u Računarskom centru fakulteta.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za smeštaj u studentski dom >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Izvod iz Pravilnika o pravilima studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini >>


Obaveštenje o održavanju popravnog kolokvijuma iz predmeta "Marketing" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni satnice održavanja ispita iz predmeta "Kontrola i revizija" i "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi upisni rok za upis na osnovne akademske studije za školsku 2012/13 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za septembarski ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Rezultati sa ispita "Ekonomika preduzeća" na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati sa ispita "Teorija troškova" na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati sa ispita "Elektronsko poslovanje II" na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi ispita za septembarski ispoitni rok >>

 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu kandidata koji su stekli pravo na upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2012/13. godinu >>

 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju usmenog dela ispita iz predmeta "Operaciona istraživanja" i "Terija i metode odlučivanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarni rezultati Prvog konkursnog roka za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2012/13. godinu >>

 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Upravljanje projektima" zakazan za 04.07.2012. godine održati 11.07.2012. godine sa početkom u 13 sati.  

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Upravljanje investicijama" zakazan za 04.07.2012. godine održati 11.07.2012. godine sa početkom u 13 sati.  

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti" zakazan za 04.07.2012. godine održati 11.07.2012. godine sa početkom u 12 sati.  

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Teorija i planiranje privrednog razvoja" zakazan za 04.07.2012. godine održati 11.07.2012. godine sa početkom u 13 sati.  

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Teorija privrednog razvoja" zakazan za 04.07.2012. godine održati 11.07.2012. godine sa početkom u 12 sati.  

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija da će se ispit iz predmeta "Evaluacija investicionih projekata" zakazan za 05.07.2012. godine održati 11.07.2012. godine sa početkom u 11 sati.  

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija da će se ispit iz predmeta "Upravljanje troškovima" zakazan za 05.07.2012. godine održati 11.07.2012. godine sa početkom u 11 sati.  

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o odbrani master rada kandidata Marije Vujović >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici" održati u četvrtak 05.07.2012. godine sa početkom u 9 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prvi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2012/2013. godini  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita i overi semestra na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi ispita za junski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Monetarne i javne finansije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju seminarskog rada iz predmeta "Monetarne i javne finansije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna logistika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik I"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovne finansije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tehnologija sa poznavanjem robe"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju seminarskog rada iz predmeta "Tehnologija sa poznavanjem robe"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o nastavi na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Izveštaj Komisije o oceni master rada kandidata Marije Vujović >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o održavanju Apsolventske veceri  >>


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Menadžment usluga"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Metodika nastave"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Sociologije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanjaObaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju seminarskog rada iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Makroekonomska analiza" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o kolokvijumu iz predmeta "Marketing menadžment" master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u Majskom apsolventskom ispitnom roku   >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tehnologija sa poznavanjem robe"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Monetarne i javne finansije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Menadžment usluga"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Privredno pravo"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju konsultacija iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi i odbrani seminarskog rada iz predmeta "Monetarne i javne finansije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni marketing"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Operaciona istraživanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju usmenog dela ispita iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja" i "Operaciona istraživanja >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Privredno pravo" i "Pravo za ekonomiste"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi i održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovne finansije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju ispita "Bankarski menadžment" na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o nastavi na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi ispita za aprilski ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijavi ispita za aprilski ispitni rok na osnovnim akademskim studijama  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju usmenog dela ispita iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Dana 22.03.2012. godine u 12:00 časova u prostorijama fakulteta, kandidat Šejla Šabović, braniće master rad pod nazivom: „UTICAJ ZONE SLOBODNE TRGOVINE U JUGOISTOČNOJ  EVROPI  NA PRIVREDU  SRBIJE“

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za martovski apsolventski ispitni rok  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o nastavi na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Medjunarodni marketing"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o konsultacijama iz predmeta "Poslovne finansije" na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Važno obaveštenje: Obaveštavaju se studenti (Osnovnih akademskih studija i Master akademskih studija) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici  da se ispiti zakazani za 13.02.2012. i 14.02.2012. godine, a na osnovu preporuke Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, odlažu zbog vremenskih (ne)prilika.

Nove termine održavanja ispita možete videti na oglasnoj tabli i sajtu Ekonomskog fakulteta.

Zbog Dana državnosti Republike Srbije fakultet neće raditi 15, 16 i 17. februara 2012. godine.


Obaveštavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta "Kontrola i revizija" i "Finansijsko računovodstvena analiza" održati 27.02.2012. godine u 9 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Nacionalna ekonomija" održati 23.02.2012. godine u 12 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Politička ekonomija" održati 23.02.2012. godine u 13 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Ekologija i ekonomski razvoj" održati 02.03.2012. godine u 12 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta "Ruski jezik I" i  "Ruski jezik II" održati 28.02.2012. godine u 10 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Upravljanje investicijama" održati 21.02.2012. godine u 13 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Upravljanje projektima"  održati 21.02.2012. godine u 12 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Teorija i planiranje privrednog razvoja" održati 21.02.2012. godine u 12 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Teorija privrednog razvoja"  održati 21.02.2012. godine u 12 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja" održati 22.02.2012. godine u 10 sati. 

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o novim terminima održavanja odloženih ispita na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o novim terminima održavanja odloženih ispita u periodu 06-10.02.2012. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita u periodu od 06-10.02.2012. godine  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita "Bilansi preduzeća i banaka" u januarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita "Međunarodni ekonomski odnosi" u januarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita na master akademskim studijama iz predmeta "Evaluacija investicionih projekata"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored predavanja za Master akademske studije  >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Poslovna informatika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Medjunarodni marketing"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljanje projektima"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Kontrola i revizija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Kontrola i revizija"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju usmenog dela ispita iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored predavanja za Master akademske studije  >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja

Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za studente master akademskih studija  >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik III"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Preduzetništvo"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se svi zainteresovani da je napisan izveštaj Komisije o oceni završnog master rada kandidata Šejle Šabović pod naslovom: „UTICAJ ZONE SLOBODNE TRGOVINE U JUGOISTOČNOJ EVROPI NA PRIVREDNI RAZVOJ SRBIJE“.

Zainteresovani mogu dobiti na uvid izveštaj Komisije u biblioteci fakulteta 5(pet) dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Iz Dekanata Fakulteta


 

Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju predavanja na Master akademskim studijama  >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o uplati II rate školarine za studente koji sami snose troškove studiranja  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored predavanja za Master akademske studije  >>

Iz službe za studije II i III stepena

Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Organizacija preduzeća"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za prijavu ispita u apsolventskom novembarsko-decembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta Ekonomika preduzeća  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta Makroekonomska analiza  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis na Master akademske studije za školsku 2011/2012. godinu >>

Iz službe za studije II i III stepena


Rang lista primljenih kandidata za upis na Master akademske studije za školsku 2011/2012. godinu >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o prijemnom ispitu na master akademskim studijama >>

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštenje o održavanju usmenog dela ispita iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja" i "Operaciona istraživanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


 

Obaveštenje o prijavi ispita u Oktobarskom II ispitnom roku roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti Ekonomskog fakulteta da će se svečano uručenje indeksa studentima prve godine i početak nastave obaviti 03.10.2011. godine sa početkom u 10 sati u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti Ekonomskog fakulteta da će se ispitni rok ''Oktobar I'' održati u skladu sa objavljenim rasporedom, i to počev od 23.09. do 07.10.2011. godine.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis na diplomske akademske studije master za 2011. godinu >>

Iz službe za studije II i III stepena


 

Obaveštenje za apsolvente >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


 

Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta Ekonomske doktrine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


 

Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta Makroekonomska analiza >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


 

Obaveštenje o prijavi ispita u Oktobarskom I ispitnom roku roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu na Fakultet kandidata koji su primljeni u Drugom konkursnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarni rezultati drugog konkursnog roka za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2011/12. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma na diplomskim akademskim studijama iz predmeta Bankarski menadžment >>


Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini obaveštava studente da je raspisan Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2011/2012. godinu >>


Drugi konkursni rok za upis studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2011/2012. godini... >>


Obaveštavaju se studenti IV godine osnovnih akademskih studija da je došlo do promene termina održavanja ispita "Bankarstvo" u septembarskom ispitnom roku. Novi termin održavanja ispita je 09.09.2011. godine u 11 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Časopis "Ekonomski pogledi" koji izdaje Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici kategorizovan je od strane Ministarstva prosvete i nauke Vlade Republike Srbije pod rednim brojem 83 i dobio kategoriju M53 >>


Novi broj časopisa Ekonomski pogledi >>


Obaveštavaju se studenti da je rok za prijavu ispita za Septembarski ispitni rok produžen do 15.07.2011. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93 (na uplati upisati ispitni rok i naziv ispita koji se prijavljuje)

  • Studenti koji su na teret budžeta 200 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

     Napomena:  Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da je došlo do promene termina održavanja ispita "Finansijsko računovodstvo" u septembarskom ispitnom roku. Novi termin održavanja ispita je 09.09.2011. godine u 10 sati (amfiteatar Tehničke škole).

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master da će se  prijava ispita za septembarski ispitni rok obaviti u periodu od 04.07. - 08.07.2011. godine.

Iz odseka za studije II stepena


Obaveštenje o upisu na Fakultet kandidata koji su primljeni u Prvom konkursnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za Septembarski ispitni rok obaviti u periodu od 04.07. - 08.07.2011. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93 (na uplati upisati ispitni rok i naziv ispita koji se prijavljuje)

  • Studenti koji su na teret budžeta 200 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

     Napomena:  Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da se ispit iz predmeta "Monetarne i javne finansije" zakazan za 06.07.2011. godine odlaže za 08.07.2011. godine (amfiteatar Tehničke škole).

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarni rezultati prvog konkursnog roka za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2011/12. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti četvrte godine  da će se  usmeni deo  ispita za majski i junski rok iz predmeta "Teorije i metode odlučivanja" održati 29.06.2011. god. u 11h (računarski centar dekanat)

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti osnovnih akademskih studija da će se konsultacije iz predmeta "Poslovna informatika" i "Informatika" održati 21.06.2011. godine od 8-10 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine osnovnih akademskih studija da je došlo do promene termina održavanja ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta". Ispit zakazan za 27.06.2011. godine održaće se 29.06.2011.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master da je došlo do promene termina održavanja ispita iz predmeta "Marketing menadžment". Ispit će se održati 29.06.2011. godine u 12 časova.

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da je došlo do promene termina održavanja ispita iz predmeta "Marketing". Ispit će se održati 29.06.2011. godine u 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita na II godini osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master da će se overa semestra i prijava ispita za junski ispitni rok obaviti u periodu od 09.06. - 15.06.2011. godine.

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se odbrana seminarskog rada iz predmeta "Monetarne i javne finansije" održati 10.06.2011. godine u 10 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava seminarskog rada će se vršiti 08. i 09.06.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za Junski ispitni rok obaviti u periodu od 07.06. - 14.06.2011. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93 (na uplati upisati ispitni rok i naziv ispita koji se prijavljuje)

  • Studenti koji su na teret budžeta 200 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

     Napomena:  Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Overa semestra


   Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra obaviti u periodu od  07.06. - 14.06.2011. god.
   Za overu semestra potrebno je:

 • Indeks

 • Potpisi o pohadjanju nastave predmetnih profesora i asistenata

 • Semestralni list (čitko popunjen štampanim slovima)

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93  u iznosu od 400 dinara

 • Studenti koji nemaju potpise dužni su da uplate iznos od 1500 dinara po potpisu (za nastavu i vežbe)

     Napomena: Za overu semestra posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju iznos od 1000 dinara.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja

Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se odbrana seminarskog rada iz predmeta "Tržišna analiza i cene" održati 07.06.2011. godine u 10 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava seminarskog rada će se vršiti 06.06.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Tržišna analiza i cene" održati 07.06.2011. godine u 10 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 06.06.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Poslovne finansije" održati 07.06.2011. godine u 15 časova (Tehnička škola sala C-21). Prijava kolokvijuma će se vršiti 06. i 07.06.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Menadžment" održati 06.06.2011. godine u 10 časova (sala Univerzitetske biblioteke).

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se II kolokvijum iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" održati 03.06.2011. godine u 10 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 31.05. i 01.06.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored konsultacija na diplomskim akademskim (master) studijama >>

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se odbrana seminarskog rada iz predmeta "Poslovna informatika" održati 31.05.2011. godine u 10 časova (sala - Računarski centar). Prijava seminarskog rada će se vršiti 26. i 27.05.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine osnovnih akademskih studija da će se usmeni deo ispita iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja" održati 30.05.2011. godine u 11 časova (sala - računarski centar u dekanatu).

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se III kolokvijum iz predmeta "Matematika" održati 02.06.2011. godine u 10 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 30. i 31.05.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" održati 24.05.2011. godine u 11 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 23.05.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored predavanja na diplomskim akademskim (master) studijama >>

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Ruski jezik I" održati 26.05.2011. godine u 13 časova (Tehnička škola C-1). Prijava kolokvijuma će se vršiti 23. i 24.05.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Ruski jezik II" održati 26.05.2011. godine u 16 časova (Tehnička škola C-1). Prijava kolokvijuma će se vršiti 23. i 24.05.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Engleski jezik I" održati 24.05.2011. godine u 14 časova (Tehnička škola C-21). Prijava kolokvijuma će se vršiti 23.05.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Engleski jezik II" održati 24.05.2011. godine u 10 časova (sala Univerzitetske biblioteke). Prijava kolokvijuma će se vršiti 23.05.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Nacionalna ekonomija" održati 18.05.2011. godine u 15 časova (Tehnička škola - sala C21). Prijava kolokvijuma će se vršiti 17. i 18.05.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se II kolokvijum iz predmeta "Matematika" održati 18.05.2011. godine u 12 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 16. i 17.05.2011. godine od 10 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Poslovne finansije" održati 20.05.2011. godine u 14 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 17. i 18.05.2011. godine od 8 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se prijava seminarskog rada iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" obaviti 10. i 11.05.2011. godine do 14 časova. Odbrana seminarskog rada će se obaviti 12.05.2011. godine u 14 časova u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Ekonomske doktrine" održati 11.05.2011. godine u 14 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 09. i 10.05.2011. godine od 8 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" održati 10.05.2011. godine u 12 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 09. i 10.05.2011. godine do 10 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za majski (apsolventski) ispitni rok


   Obaveštavaju se studenti apsolventi da će se prijava ispita za  majski apsolventski ispitni rok obaviti u periodu od 09.05. - 13.05.2011. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti kojima nije istekao apsolventski staž - 200 din.

  • Studenti kojima nije istekao apsolventski staž, a sami snose troškove studija - 400 din.

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž - 600 din.

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene uplaćuju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Ekonomske doktrine" održati 19.04.2011. godine u 8 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 18.04.2011. godine od 8 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Makroekonomska analiza" održati 19.04.2011. godine u 8 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 18.04.2011. godine od 8 do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored predavanja na diplomskim akademskim (master) studijama >>

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Matematika" održati 12.04.2011. godine u 10 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 11.04.2011. godine do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se odbrana seminarskog rada iz predmeta "Operaciona istraživanja" održati 14.04.2011. godine u 13 časova (Računarski centar). Prijava seminarskog rada će se vršiti od 11.04.-13.04.2011. godine do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Makroekonomska analiza" održati 06.04.2011. godine u 13 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti od 31.03.-05.04.2011. godine do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" održati 05.04.2011. godine u 13 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti od 01.04.-05.04.2011. godine do 10 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master da će se prijava ispita za aprilski ispitni rok obaviti u periodu od 29.03. - 01.04.2011. godine.

Iz odseka za studije II i III stepena

Prijava ispita za aprilski ispitni rok


   Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za aprilski ispitni rok obaviti u periodu od 28.03. - 01.04.2011. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti koji su na teret budžeta - 200 din.

  • Studenti koji sami snose troškove studija - 400 din.

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž - 600 din.

  • Uplata Savezu studenata EF-a (ž.r. 365-1244-20) - 50 din. po ispitu

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene uplaćuju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored konsultacija na diplomskim akademskim (master) studijama >>

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Makroekonomska analiza" održati 21.03.2011. godine u 13 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti od 14.03.-16.03.2011. godine do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za martovski (apsolventski) ispitni rok


   Obaveštavaju se studenti apsolventi da će se prijava ispita za  martovski apsolventski ispitni rok obaviti u periodu od 07.03. - 11.03.2011. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti kojima nije istekao apsolventski staž - 200 din.

  • Studenti kojima nije istekao apsolventski staž, a sami snose troškove studija - 400 din.

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž - 600 din.

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene uplaćuju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine da će se ispit iz predmeta "Bankarstvo" zakazan za 16.02.2011. godine održati 21.02.2011. godine u 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Makroekonomska analiza" održati 21.02.2011. godine u 12 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti od 08.02.-11.02.2011. godine do 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se konsultacije iz predmeta "Poslovna informatika" održati 26.01.2011. godine u 10 časova (amfiteatar Tehničke škole).

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Poslovna informatika" održati 27.01.2011. godine u 8 časova (računarski centar fakulteta). Prijava kolokvijuma će se vršiti od 24.01.-26.01.2011. godine do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se III kolokvijum iz predmeta "Statistika" održati 25.01.2011. godine u 9 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti 24.01.2011. godine do 15 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Overa semestra - diplomske akademske studije (master)


   Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija (master) da će se overa semestra i prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok obaviti u periodu od  24.01. - 28.01.2011. god.

Iz odseka za studije II i III stepena


Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok


   Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za  januarsko-februarski ispitni rok obaviti u periodu od 31.01. - 04.02.2011. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti koji su na teret budžeta 200 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 dinara na žiro račun Saveza studenata EF (365-1244-20)

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


  Overa semestra


   Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra obaviti u periodu od  24.01. - 28.01.2011. god.
   Za overu semestra potrebno je:

 • Indeks

 • Potpisi predmetnih profesora i asistenata

 • Semestralni list (čitko popunjen)

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93  u iznosu od 400 dinara

 • Studenti koji nemaju potpise dužni su da uplate iznos od 1500 dinara po potpisu (za nastavu i vežbe)

     Napomena: Za overu semestra posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju iznos od 1000 dinara.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored predavanja za diplomske akademske studije (master) >>

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da je došlo do promene vremena održavanja kolokvijuma iz predmeta "Marketing". Novi termin održavanja kolokvijuma je 20.01.2011. godine u 8h (amfiteatar Tehničke škole).

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se prijava seminarskog rada iz predmeta "Marketing" obaviti u periodu od 17. - 20.01.2011. do 10h. Odbrana seminarskog rada i upis ESPB bodova obaviće se u amfiteatru Tehničke škole 20.01.2011. u 11h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se prijava seminarskog rada iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi" obaviti 17. i 18.01.2011. do 12h. Odbrana seminarskog rada i upis ESPB bodova obaviće se u Tehničkoj školi (sala C-21) 18.01.2011. u 14h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će se prijava seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća" obaviti 17. i 18.01.2011. do 14h. Odbrana seminarskog rada i upis ESPB bodova obaviće se u sali Univerzitetske biblioteke 19.01.2011. u 9h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se prijava za seminarski rad iz predmeta "Makroekonomska analiza" održati u periodu od 17-20.01.2011. do 10h. Odbrana seminarskog rada i upis ESPB bodova obaviće se u amfiteatru Tehničke škole u 14h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će se kolokvijum iz predmeta "Makroekonomska analiza" održati 19.01.2011. godine u 11 časova (amfiteatar Tehničke škole). Prijava kolokvijuma će se vršiti od 14.01.-18.01.2011. godine do 14 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja

Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za oktobarski II ispitni rok obaviti u periodu od   27.09. - 30.09.2010. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93 (na uplati upisati ispitni rok i naziv ispita koji se prijavljuje)

  • Studenti koji su na teret budžeta 500 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 500 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista studenata prve godine za smeštaj u studentski dom za školsku                2010/11. godinu >>


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se usmeni deo ispita iz predmeta "Finansijsko-računovodstvena analiza" u septembarskom, oktobarskom I i oktobarskom II ispitnom roku održati 04.10.2010. godine u 9 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za Oktobarski I ispitni rok obaviti u periodu od 14.09. - 17.09.2010. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93 (na uplati upisati ispitni rok i naziv ispita koji se prijavljuje)

  • Studenti koji su na teret budžeta 150 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

     Napomena:  Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se pismeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta "Finansijsko-računovodstvena analiza" održati 10.09.2010. godine u 14 časova, a usmeni deo ispita 13.09.2010. godine u 09 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti Ekonomskog fakulteta u vezi izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju čl. 24. da će se ispitni rokovi Oktobar I i Oktobar II završiti najkasnije do 10.10. 2010. godine.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata u Drugom konkursnom roku za upis na Fakultet za školsku 2010/11. godinu >>


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master da će se konsultacije iz predmeta "Strategijski menadžment II" kod  prof. dr Radmila Todosijevića održati 10.09.2010. u 12 časova u dekanatu Fakulteta.

Iz odseka za studije II i III stepena


Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2010/11. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master da će se prijava ispita za septembarski ispitni rok obaviti u periodu od 24.08. - 27.08.2010. godine.

Iz odseka za studije II i III stepena


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za septembarski ispitni rok obaviti u periodu od   12.07. - 16.07.2010. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93 (na uplati upisati ispitni rok i naziv ispita koji se prijavljuje)

  • Studenti koji su na teret budžeta 150 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

     Napomena:  Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Programski jezici" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati I kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment II" (master studije) >>

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti II i III godine osnovnih akademskih studija da će se I, II i III kolokvijum iz predmeta "Makroekonomska analiza" održati 06.07.2010. godine u 14 časova u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master na studijskom programu "Poslovna ekonomija" da će se ispit iz predmeta "Evaluacija investicionih prijekata" kod  prof. dr Dragana Mikerevića održati 29.06.2010. u 9 časova.

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da će se usmeni deo ispita iz predmeta "Finansijsko-računovodstvena analiza" održati 29.06.2010. godine u 9 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita na diplomskim akademskim (master) studijama >>

Iz odseka za studije II i III stepena


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2010/11. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II i III godine osnovnih akademskih studija da se ispit iz predmeta "Makroekonomska analiza" zakazan za 01.07.2010. odlaže za 06.07.2010. godine u 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti osnovnih akademskih studija da će se konsultacije iz predmeta "Poslovna informatika" (praktični deo) održati 17.06.2010. godine u 10 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da se ispit iz predmeta "Planiranje i razvojna politika preduzeća" zakazan za 22.06.2010. odlaže za 08.07.2010. godine u 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine osnovnih akademskih studija da se ispit iz predmeta "Programski jezici" zakazan za 22.06.2010. odlaže za 02.07.2010. godine u 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da se ispit iz predmeta "Organizacija preduzeća" zakazan za 21.06.2010. odlaže za 02.07.2010. godine u 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine osnovnih akademskih studija da se ispit iz predmeta "Makroekonomska analiza" zakazan za 01.07.2010. odlaže za 06.07.2010. godine u 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine osnovnih akademskih studija da se ispit iz predmeta "Menadžment" zakazan za 23.06.2010. odlaže za 05.07.2010. godine u 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine osnovnih akademskih studija da se ispit iz predmeta "Planiranje privrednog razvoja" zakazan za 21.06.2010. odlaže za 06.07.2010. godine u 12 časova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master na studijskom programu "Poslovna ekonomija"da će se II kolokvijum iz predmeta "Metode i tehnike naučno-istraživačkog rada" kod    prof. dr Dušanke Jovović održati 14.06.2010. u 15h u sali br. 2 (Pravni fakultet).

Iz odseka za studije II i III stepena


Rezultati II kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master na studijskom programu "Poslovna ekonomija"da će se:

 • I kolokvijum iz predmeta "Strategijski menadžment II" održati 21.06.2010. u 10h u zgradi fakulteta

 • II kolokvijum iz predmeta "Strategijski menadžment II" održati 30.06.2010. u 10h u zgradi fakulteta

Ispitna pitanja iz ovog predmeta možete pogledati ovde >>

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za junski ispitni rok obaviti u periodu od          07.06. - 11.06.2010. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93 (na uplati upisati ispitni rok i naziv ispita koji se prijavljuje)

  • Studenti koji su na teret budžeta 150 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

     Napomena:  Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 500 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra obaviti u periodu od 07.06. - 11.06.2010. godine.
   Za overu semestra potrebno je:

 • Indeks

 • Potpisi predmetnih profesora i asistenata

 • Semestralni list (čitko popunjen)

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93 u iznosu od 400 dinara

 • Studenti koji nemaju potpise predmetnih nastavnika dužni su da uplate iznos od 1500 dinara po potpisu, takođe na žiro račun fakulteta (za nastavu i vežbe)

     Napomena:  Za overu semestra posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 1000 dinara.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti diplomskih akademskih studija - master da će se overa semestra i prijava ispita obaviti u periodu od 07.06. - 15.06.2010. godine.

Iz odseka za studije II i III stepena


Univerzitet u Prištini - Kosovska Mitrovica objavljuje konkurs za poziciju predavača i asistenta na Mitrovačkom letnjem Univerzitetu >>


Obaveštenje o nastavi za master studije >>

Iz odseka za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti upisani na osnovne studije koji su započeli studije po starom nastavnom planu i programu da mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najkasnije do kraja školske 2011/2012. godine.


Uverenje o akreditaciji studijskog programa "Poslovna ekonomija" na osnovnim akademskim studijama >>


Obaveštavaju se studenti koji su polagali ispite zaključno sa školskom 2000/2001. godinom a predali su zahteve za odbranu diplomskog rada i izdavanje uverenja o diplomiranju da su obavezni da dostave original indeksa i overenu kopiju indeksa.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Program stipendija za studiranje i stručno usavršavanje u Nemačkoj (opširnije...)


baveštavaju se studenti III godine da će se pismeni i usmeni deo ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvena analiza" održati 20.03.2009. godine sa početkom u 13h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine da se ispit iz predmeta "Makroekonomska analiza" zakazan za 11.03.2009. godine odlaže za 18.03.2009. godine u 13h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine da se ispit iz predmeta "Planiranje i razvojna politika preduzeća" zakazan za 18.03.2009. godine odlaže za 24.03.2009. godine u 13h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za Martovski apsolventski ispitni rok obaviti u periodu od 23.02. - 27.02.2009. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena štampanim slovima) i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti koji su na teret budžeta 150 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 400 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine da će se ispit iz predmeta "Planiranje privrednog razvoja" zakazan za 05.02.2009. godine održati 11.02.2009. godine sa početkom u 12h u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine da se ispit iz predmeta "Bankarstvo" zakazan za 04.02.2009. godine odlaže za 06.02.2009. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine da će se pismeni i usmeni deo ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvena analiza" održati 11.02.2009. godine sa početkom u 13h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za  Januarski ispitni rok obaviti u periodu od 26.01. - 30.01.2009. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena) i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti koji su na teret budžeta 150 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 400 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra obaviti u periodu od 19.01. - 28.01.2009. god.
   Za overu semestra potrebno je:

 • Indeks

 • Potpisi predmetnih profesora i asistenata

 • Semestralni list (čitko popunjen)

 • Uplata od 400 dinara na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93

 • Studenti koji nemaju potpise dužni su da uplate 800 dinara po potpisu (nastava/vežbe)

     Napomena: Za overu semestra posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 1000 dinara.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine da će se kolokvijum (za studente koji nisu polagali) iz predmeta "Poslovna informatika" održati 15.01.2009. godine sa početkom u 8h.


Obaveštavaju se studenti III godine da će se vežbe iz predmeta "Informatika" održati od ponedeljka 12.01.2009. godine sa početkom u 9h.


Obaveštavaju se studenti III godine da će se vežbe iz predmeta "Informatika" održati 25. i 26.12.2008. godine  sa početkom u 9h.


Obaveštavaju se studenti IV godine da se ispit iz predmeta "Planiranje privrednog razvoja" zakazan za 16.12.2008. odlaže za 17.12.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine da će se II kolokvijum iz predmeta "Ekonomika preduzeća" održati 18.12.2008. godine sa početkom u 13h.

prof. dr Ljiljana Arsić


Obaveštavaju se studenti koji su osvojili nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima u 2007. godini da se jave Studentskoj službi zbog podataka koji su potrebni Fondu za mlade talente radi stipendiranja i nagrađivanja mladih talenata.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine da će se ispit iz predmeta "Sociologija" održati dana 17.12.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine da se ispit iz predmeta "Teorija privrednog razvoja" zakazan za 18.12.2008. odlaže za 24.12.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za  Decembarski (apsolventski) ispitni rok obaviti u periodu od 27.11. - 03.12.2008. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti koji su na teret budžeta 150 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 din. po ispitu na žiro račun Saveza studenata broj: 365-1244-20

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 400 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika preduzeća možete pogledati ovde>>


Obaveštavaju se studenti I godine da se ispit iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" zakazan za 20.11.2008. odlaže za 26.11.2008. godine u 11h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine da će se kolokvijum iz predmeta "Ekonomika preduzeća" održati 18.11.2008. godine sa početkom u 15h.


Obaveštavaju se studenti III godine da se ispit iz predmeta "Teorija privrednog razvoja" zakazan za 12.11.2008. odlaže za 17.11.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti I godine da se ispit iz predmeta "Matematika" zakazan za 17.11.2008. odlaže za 25.11.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine da se ispit iz predmeta "Statistika" zakazan za 18.11.2008. odlaže za 26.11.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za  Oktobarski II ispitni rok obaviti u periodu od    27.10. - 31.10.2008. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti koji su na teret budžeta 500 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 500 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 400 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti Ekonomskog fakulteta da će se održati tribina na temu "Koncepcija i realizacija inkubacionih centara na Kosovu i Metohiji" korišćenjem iskustva inkubacionih centara iz Kragujevca. Tribina će se održati u organizaciji Ekonomskog fakulteta i međunarodne organizacije "SPARK". Uvodna predavanja održaće prof. dr Nebojša Stošić. Prisustvo obavezno za sve studente Ekonomskog fakulteta. Tribina će se održati u amfiteatru Tehničke škole dana 27.10.2008. godine sa početkom u 13 časova.

Iz Naučno-istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta


Obaveštavaju se studenti IV godine da se ispit iz predmeta "Upravljanje investicijama" zakazan za 21.10.2008. odlaže za 22.10.2008. godine u 14h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


 Obaveštavaju se studenti II godine da se ispit iz predmeta "Monetarno kreditna teorija i fiskalna politika" zakazan za 21.10.2008. odlaže za 23.10.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


  Obaveštavaju se studenti koji nisu stekli uslov za sticanje šestog stepena da studije mogu okončati zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti koji su stekli pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2008/2009. godinu da je svecani pocetak nastave i podela indeksa 01.10.2008. godine sa početkom u 12h u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Objavljena je preliminarna rang lista kandidata za prijem u Studentski dom. (pdf)


Prijava ispita za OKTOBARSKI ispitni rok

 • Indeks

 • Ispitna prijava (čitko popunjena) i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti koji su na teret budžeta 150 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 400 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita "Tržišna analiza i cene" u septembarskom ispitnom roku. (pogledaj...)


Urađena doktorska disertacija zajedno sa Izveštajem stručne Komisije kandidata mr Olivere Đurić, pod naslovom "Poreski sistem i poreska politika u funkciji poslovnog investiranja u Srbiji" biće izložena u prostorijama Ekonomskog fakulteta iz Prištine sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Zainteresovani mogu izvršiti uvid u iste i dati eventualne sugestije i primedbe u pismenoj formi.(Izveštaj Komisije možete pogledati ovde>>)

Iz Dekanata Ekonomskog fakulteta


Obaveštavaju se studenti III godine da se ispit iz predmeta "Finansijsko računovodstvena analiza" zakazan za 15.09.2008. odlaže za 24.09.2008. godine u 12h. Usmeni deo ispita će se održati 25.09.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici objavio je II konkursni rok za upis studenata u I godinu osnovnih studija za školsku 2008/2009. godinu. (više)

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine da se ispit iz predmeta "Istraživanje tržišta" zakazan za 09.09.2008. odlaže za 18.09.2008. godine u 11h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata u prvom konkursnom roku školske 2008/2009. godine objavljena 03.07.2008. godine. (pdf)

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici objavio je Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih studija za školsku 2008/2009. godinu. (preuzmi dokument)

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine da se ispit iz predmeta "Osnovi kibernetike" zakazan za 09.06.2008. odlaže za 23.06.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine da se ispit iz predmeta "Preduzetništvo" zakazan za 13.06.2008. odlaže za 24.06.2008. godine u 13h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti II godine da se ispit iz predmeta "Statistika" zakazan za 16.06.2008. odlaže za 17.06.2008. godine u 13h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


    Overa semestra


   Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra obaviti u periodu od  02.06. - 09.06.2008. god.
   Za overu semestra potrebno je:

 • Indeks

 • Potpisi predmetnih profesora i asistenata

 • Semestralni list (čitko popunjen)

 • Uplata na žiro-račun fakulteta: 840-1971666-93  u iznosu od 400 dinara.

     Napomena: Za overu semestra posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju iznos od 1000 dinara.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za JUNSKI ispitni rok


   Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za  junski ispitni rok obaviti u periodu od       02.06. - 09.06.2008. godine.
   Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti koji su na teret budžeta 150 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 400 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

  • Uplata od 50 dinara na žiro račun Saveza studenata EF (365-1244-20)

     Napomena: Za prijavu ispita posle navedenog roka studenti pored redovne cene plaćaju i iznos od 400 dinara po ispitu.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti III godine da se ispit iz predmeta "Makroekonomska analiza" zakazan za 23.05.2008. odlaže za 28.05.2008. godine u 12h.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici da u školskoj 2007/08. godini mogu biti mentori najviše za 5 (pet) odbrana diplomskih radova i da su dužni da dostave teme radova.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti koji su izvršili prelaz sa drugih Ekonomskih fakulteta da su dužni da dostave sledeću dokumentaciju radi donošenja rešenja o priznavanju ispita:                                                    

 • Ispisnicu

 • Uverenje o položenim ispitima

 • Nastavni plan i program

 • Zahtev

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti koji 15. novembra polažu ispit iz predmeta "Finansijsko računovodstvena analiza" da će se usmeni deo ispita održati 16. novembra sa početkom u 11:30h.

Predmetni nastavnik

                                                                                                                          Prof. dr M. Bovan


Obaveštavaju se studenti da se odlažu ispiti iz predmeta:

 • EKONOMIKA PREDUZEĆA zakazan za 01.11.2007. god. biće održan 14.11.2007. godine u 10h.

 • TEORIJA TROŠKOVA zakazan za 02.11.2007. god. biće održan 14.11.2007. godine u 11h.

Ispiti će se održati na Fakultetu tehničkih nauka (mala sala).

Predmetni nastavnik

                                                                                                                             Dr Ljiljana Arsić


Obaveštavaju se studenti preve godine osnovnih studija da će se kolokvijum iz "Ekonomike preduzeća" održati 12.11.2007. godine u 10h.

Predmetni nastavnik

                                                                                                                            Dr Ljiljana Arsić


Prijava ispita za OKTOBARSKI II ispitni rok


   Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za  oktobarski II ispitni rok obaviti od                 23.10. - 30.10.2007 godine.
    Za prijavu ispita potrebno je:

 • Indeks

 • Ispitna prijava i

 • Uplata  (na žiro-račun fakulteta 840-1971666-93)

  • Studenti koji su na teret budžeta 500 dinara

  • Studenti koji sami snose troškove studija 500 dinara

  • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 600 dinara.

     Napomena: Studenti koji polažu ispite u oktobarskom ispitnom roku koji se održavaju u periodu prijave ispita, mogu da prijave ispit naknadno bez predviđene nadoknade za prijavu ispita posle roka.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


 KONKURS ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA >>

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici vrši upis studenata na I godinu osnovnih studija za školsku 2007/2008. godinu.

 • Prijavljivanje kandidata 20, 21. i 22. juna 2007. godine,

 • Polaganje prijemnog ispita 29. juna 2007. godine u 12h.

  Sve informacije u vezi sa upisom možete dobiti na tel: 028/424-610.