Srpski    |   Ruski

  

IPES-SR 2013

 

Međunarodni naučni skup IPES-SR 2013

Iskustva i perspektive ekonomske saradnje Srbije i Rusije

 

 

 

 

 

*       Mesto i vreme održavanja. 2

*       Organizator 2

*       Tematske oblasti 2

*       Redakcioni odbor 3

*       Organizacioni odbor 3

*       Značajni datumi 4

*       Kotizacija. 4

*       Radovi 5

*       Uputstva i formulari 5

 

Download

 

*       Zbornik radova

*       Pozivno pismo

*       Formular za prijavu učešća  

*       Uputstvo za formatiranje radova

*       Uputstvo za referenciranje

 

 

Mesto i vreme održavanja

 

*      Kosovska Mitrovica, 5. i 6. novembar 2013. godine
 

 

 

 

Organizator

 Početak stranice

*      Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica

*      Suorganizatori

*      Državni trgovinsko-ekonomski Univerzitet, Moskva, Rusija,

*      Belgorodski državni tehnološki Univerzitet V.G. Šuhova, Belgorod, Rusija

*       

 

 

 

Tematske oblasti

 

*      Makroekonomija

*      Mikroekonomija

*      Ekonomska analiza i politika

*      Međunarodna ekonomija

*      Finansije

*      Bankarstvo

*      Statistička analiza

*      Poslovna informatika

*      Kvantitativne metode u ekonomiji

*      Menadžment

*      Marketing

*      Preduzetništvo

*      Računovodstvo i revizija

*      Investicije

*      Finansijski menadžment

*      Tehničko-tehnološki razvoj

*      Demografija

*      Sociopsihološka istraživanja u ekonomskoj analizi
 

 

 

 

Redakcioni odbor

   Početak stranice

* Prof. d–r. Sergeй Nikolaevič Baburin - Rektor Russkiй gosudarstvennый  torgovo-эkonomičeskiй universitet, Moskva, Rossiя,

* Prof. dr Petar Pajković - Zamenik načelnika odseka za međunarodnu saradnju, Ruski državni trgovinsko-ekonomski univerzitet, Moskva, Rusija,

* Prof. d–r. Sergeй Nikolaevič Glagolev - Rektor Belgorodskiй  gosudarstvennый tehnologičeskiй universitet im. V.Guhova, Rossiя,

*Prof. d–r Dorošenko Jurij A. - Dekan Belgorodskiй  gosudarstvennый tehnologičeskiй universitet im. V.G. Šuhova, Rossiя,

* Prof. d–r. Nikiforova Evgeniя P. - Zamestitelь dekanaa, Belgorodskiй  gosudarstvennый tehnologičeskiй universitet im. V.G. Šuhova, Rossiя,

* Prof. d–r Sergeй Kupriяnov V. - Kafedra meždunarodnoй эkonomiki i menedžmenta, Belgorodskiй  gosudarstvennый tehnologičeskiй universitet im. V.G. Šuhova, Rossiя,

* Prof. d–r Buhonova Sofья M. - Otdel Finansovый menedžment, Belgorodskiй  gosudarstvennый tehnologičeskiй universitet im. V.G. Šuhova, Rossiя

*  Prof. dr Srećko Milačić, Rektor Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*  Prof. dr Zvezdica Simić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*  Prof. dr Jagoš Zelenović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*  Prof. dr Tanja Vujović, prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*  Prof. dr Slaviša Trajković, prodekan za NIR Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*  dr Ivan Milenković, docent, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija, Ekonomski fakultet u Subotici Univrziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

 

 

 

 

Organizacioni odbor

   Početak stranice

 

*      Prof.dr Zvezdica Simić, dekan Fakulteta – predsednik

*      Prof.dr Srećko Milačić, rektor Univerziteta u Prištini - član

*      Prof.dr Slaviša Trajković, prodekan za naučnoistraživački rad - član

*      Prof.dr Tanja Vujović, prodekan za nastavu - član

*      Prof.dr Jagoš Zelenović - član

*      Prof.dr Nebojša Stošić - član

*      Prof.dr Dragana Milenković - član

*      Dr Ivan Božović, docent - član

*      Srđan Milosavljević, dipl.ing – član

*      Miloš Pavlović, dipl.ecc - član

*      Prof.dr Vukašin Kostić - član

*      Mr Danijela Radenković – član

*      Danijela Nikolić, dipl.pravnik – član

*      Miodrag Vasić, dipl.pravnik – član

 

 

 

 

Značajni datumi

   Početak stranice

    

*   Rok za podnošenje proširenog apstrakta obima do 300 reči: 30. maj 2013. godine.

*      Rok za obaveštenje o prihvatanju teme: 15. jun 2013. godine.

*      Rok za podnošenje kompletnih radova: 15. septembar 2013. Godine.

*      Rok za obaveštenje o prihvatanju radova: 10. oktobar 2013. godine.

*      Rok za uplatu kotizacije za učešće na skupu: 25. oktobar 2013. godine.

*       Datum održavanja naučnog skupa: 5. i 6. novembar 2013. godine.

 

 

 

 

Kotizacija

 

     

*      Kotizacija - Prvi autor: neto 50 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po kursu NBS (PDV uključen u cenu).

*      Kotizacija - Koautori koji žele da prisustvuju naučnom skupu: neto 50 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po kursu NBS (PDV uključen u cenu). Uplate vršiti na žiro-račun Ekonomskog fakulteta: 840-1971666-93.
 

Kotizacija uključuje:

*      Učešće u svim posebno organizovanim sekcijama.

*      Kompletan materijal skupa koji podrazumeva, CD zbornik radova, program skupa, uverenje za učešće na skupu.

*      Koktel i posluženje u pauzama.

 

Napomene:

*      Jedan autor/koautor može da pošalje najviše jedan rad.

*      Autor-koautor može poslati i dva rada s tim što će jedan rad biti prezentovan na naučnom skupu, a drugi štampan u časopisu „Ekonomski pogledi“ koji izdaje Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini ako dobije pozitivnu recenziju.

*      Kotizaciju plaćaju i učesnici bez rada.

*      Organizovan je obilazak manastira na Kosovu i Metohiji..

*     
 

 

 

 

Radovi

   Početak stranice

*      Svi radovi moraju biti napisani na srpskom, engleskom ili ruskom jeziku.

*      Radovi se svrstavaju u sekcije.

*      Apstrakti i kompletni radovi se dostavljaju na adresu sekretara skupa u elektronskom formatu prema uputstvu.

*     
 

 

 

 

Uputstva i formulari

 

Prijava učešća: preuzeti formular za prijavu i poslati ga popunjenog na e-mail ipes-sr2013.eko@pr.ac.rs

Formular za prijavu učešća

Uputstvo za formatiranje radova

Uputstvo za referenciranje

 

 

 

 

   Početak stranice

 Kontakt

 

e-mail  ipes-sr2013.eko@pr.ac.rs

Telefon  +381 28 497 934