Obaveštenja

:: Raspored ispita za septembar I ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za septembar I ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za junski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za junski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za majski apsolventski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za martovski (apsolv.) ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za januarski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za januarski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za novembarsko-decemb. ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski II ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski II ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za oktobarski I ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za oktobarski I ispitni rok - OAS >>


:: Uputstvo za izradu master rada >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za junski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za junski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za majski (apsolventski) ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za martovski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za januarski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za januarski ispitni rok ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za novem.-decembarski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski II ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski II ispitni rok ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za oktobarski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski ispitni rok ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - master >>


:: Forma završnog rada >>


:: Protokol o saradnji sa Akademijom Plehanov iz Rusije >>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobrodošli na prezentaciju Ekonomskog fakulteta!

 

 VESTI I DOGAĐAJI

 

 

Obaštenje o promeni satnice održavanja ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Nacionalna ekonomija" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Engleski jezik I, II i III" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" u septembarskom ispitnom roku kod dr Vladimira Kostića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu ocena kod dr Radice Bojičić >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije", Poslovne finansije II" i "Međunarodne finansije II" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine da će se ispit iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje" zakazan za 15.09.2017. godine u 12 sati održati istog dana sa početkom u 14 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na master akademskim studijama u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u septembar I ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" u septembarskom ispitnom roku kod prof. dr Nebojše Stošića>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment I i II" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metodika nastave" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije", "Monetarno-kred. teor. i fisk. politika" i "Finansijska tržišta i institucije" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


III konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/2018 godine >>


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti", "Upravljanje investicijama" i "Evaluacija investicionih projekata" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu u II konkursnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu u II konkursnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Matematika", "Operaciona istraživanja" i "Teorija i metode odlučivanja" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata koji se pozivaju na praktični deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


ODLUKA o poništavanju konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


KONKURS  za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2017/2018. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


II konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/2018 godine >>


Upis ocena iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Master program na engleskom jeziku na Komenius univerzitetu u Bratislavi za školsku 2017/18. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Nacionalna ekonomija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu na akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na master akademskim studijama u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018 godinu na akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" - prof. dr Nebojša Stošić >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u septembarskom ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment" i  "Strategijski menadžment II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metodika nastave" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metode naučno-istraživačkog rada" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Matematika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Operaciona istraživanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


KONKURS za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/2018 godine >>


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima" i "Analiza hartija od vrednosti" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomske integracije i EU" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Statistika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Međunarodne finansije II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Međunarodno bankarstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomija javnog sektora" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovne baze podataka" održati 16. juna 2017 sa početkom u 9 sati u Računarskom centru fakulteta


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovna informatika" održati 16. juna 2017 sa početkom u 11 sati u Računarskom centru fakulteta


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Engleski jezik 1, 2, 3" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se korisnici studentskih kredita i stipendija da se obrate službi računovodstva Ekonomskog fakulteta.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti prve godine da će se kolokvijum iz predmeta "Poslovna informatika" održati u četvrtak 01.06.2017. godine sa početkom u 10 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita na master akademskim studijama u junskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Nacionalna ekonomija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u junskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u junskom ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o uplati četvrte rate školarine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za Letnju školu ruskog jezika, koja će se održati na Državnom tehnološkom univerzitetu u Belgorodu, Rusija >>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovne baze podataka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Stipendije Visoke škole za biznis u Dombrovi Gurnjičej- Poljska >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


OGLAS za izbor jednog demonstratora - saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast "Finansije i finansijske institucije" >>


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metode i tehnike NIR-a" na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" kod doc. dr Vladimira Kostića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u majskom apsolventskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Promena satnice održavanja ispita kod prof. dr Srećka Milačića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Engleski jezik 1, 2 i 3" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti  III god.  studija da će se konsultacije  iz predmeta Ekonomske doktrine (I) održati 20.04.2017.god. od 16,00 do 19,00 časova i 21.04.2017.god. od 14,00 do 17,00 časova u sali tehničke škole S-1


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment I i II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita za studente III i IV godine osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku za studente koji su studije započeli po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za stipendiranu mobilnost nastavnog osoblja na Univerzitetu u Bolonji, Italija >>


Poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Bolonji, Italija >>


Obaveštenje o prijavi ispita u martovskom (apsolventskom) ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za studijski boravak na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu u Rusiji >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije" stari program >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Preduzetništvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" i "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Engleski jezik 1, 2 i 3" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomija javnog sektora" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti" i "Upravljanje investicijama" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Teorije privrednog razvoja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metode i tehnike NIR-a"" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Medjunarodno bankarstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ruski jezik I, II i III" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o javnom konkursu Razvojne agencije Srbije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku za studente po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju nastave zakazane za 9. i 10.01.2017. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik I, II i III" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju prijemnog ispita za upis na doktorske akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti" i "Upravljanje investicijama" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju predavanja iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


 - Poziv za učešće na turniru u edukativnoj igri "Monetura" >>

 

 - Uputstvo za igru "Monetura" >>

 

Svi zanteresovani kandidati za učestvovanje u igri moraju se prijaviti na fakultetu i to studenti II, III, IV i V godine studija. Potrebno je sastaviti 4 ekipe, a ekipu čine 4 člana.

 


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za Erasmus+ stipendiju za letnji semestar na Univerzitetu u Lodju, Poljska >>


Ispravka dela teksta konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata na doktorske akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za apsolventski novembarsko-decembarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis studenata na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2016/17 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Operaciona istraživanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Statistika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Matematika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored predavanja >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o svečanom uručenju indeksa brucošima >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani magistarskog rada kandidata Mirzeta Bojadžića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za oktobarski II ispitni rok na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za oktobarski II ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prenosu bodova za studente IV godine OAS >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz praktičnog dela predmeta "Poslovna informatika" održati dana 27.09.2016. godine u Računarskom centru fakulteta sa početkom od 08:30 sati

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani magistarskog rada kandidata Miroslava Petkovića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani doktorskih disertacija kandidata mr Sanje Dobričanin i mr Ivane Đelošević >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom I ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom I ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijsko racunovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ruski jezik I, II i III" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


KONKURS za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2016/2017. godinu  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Izveštaji Komisije o oceni magistarskih radova kandidata Bogoljuba Milića i Miroslava Petkovića i doktorskog rada kandidata Sanje Dobričanin >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elekronsko poslovanje II" i "Elektronska trgovina i elektronski biznis" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije II"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Međunarodne finansije II"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u visokoškolskoj jedinici u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 godinu na akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za septembarski ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za septembarski ispitni rok na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Evaluacija investicionih projekata" i "Strategijski menadžment II",  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti", "Upravljanje investicijama" i "Međunarodne finansije" u junskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 godinu na akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija da će se ispiti "Poslovne finansije II" i "Međunarodne finansije II" kod prof. dr Aleksandra Dogandžića održati 30.06.2016.godine sa početkom u 12:30 časova

Iz službe za studije II i III stepena


Obaveštavaju se studenti  II godine  studija da će se ispiti iz predmeta "Monetarne i javne finansije" održati 30.06.2016. god. u 12:30 časova (amfiteatar tehničke škole)

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti  III i IV godine studija da će se ispiti iz predmeta "Poslovne finansije" i "Preuzetništvo" održati 30.06.2016. god. u 12:30 časova (amfiteatar tehničke škole).

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metodika nastave" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovne baze podataka" održati 27.06.2016. godine sa početkom u 11 sati u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovna informatika" održati 27.06.2016. godine sa početkom u 12:30 sati u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ruski jezik 1, 2 i 3" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Branke Spasojević >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispravke kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Nacionalna ekonomija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata mr Ivane Đelošević >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bankarski menadžment II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za letnju praksu koju organizuje Narodna banka Srbije >>


Konkurs za učešće na omladinskom festivalu na Belgorodskom državnom univerzitetu >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak uradjenih diploma za studente koji su studirali po starom nastavnom planu i programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" i "Teorija i politika međunarodne trgovine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovne baze podataka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Programski jezici"- aprilski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za majski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkursna dokumentacija za projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja >>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje" i "Bankarski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita kod profesora Aleksandra Dogandžića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u martovskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za najbolje naučnoistraživačke radove iz oblasti monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnosti za dodelu tri novčane nagrade ,,Aleksa Spasić“ >>


 

Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici"- januarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za učešće na 10. Međunarodnoj olimpijadi iz matematike na Kipru za studente iz Jugoistočne Evrope>>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u januarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju drugog kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje 2" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata čije su diplome urađene i nalaze se u studentskoj službi >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis na master akademske studije u III upisnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u III upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u III upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita iz predmeta "Kontrola i revizija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Treći konkursni rok za upis na master akademske studije za školsku 2015-16. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis na doktorske akademske studije  >>

Obrazac prijave na konkurs >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u II upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za novembarsko-decembarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u II upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata koji su studirali po starom nastavnom planu i programu, a čije su diplome urađene i koje se mogu podići u studentskoj službi Fakulteta >>


Drugi konkursni rok za upis na master akademske studije za školsku 2015-16. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije za školsku 2015/2016 godinu >>


Obaveštenje o upisu na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije za školsku 2015/2016 godinu >>


Rezultati ispita iz predmeta "Programski jezici" i "Poslovne baze podataka" - oktobarski II ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" - oktobarski II ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2015/16. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom II ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom II ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" - oktobarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani magistarskog rada kandidata Aleksandra Neševskog >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o svečanoj dodeli indeksa i početku nastave za školsku 2015/16 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Treći konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista za smeštaj studenata prve godine u studentski dom >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Produženi septembarski upisni rok na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine u akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Produženi septembarski upisni rok na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu kandidata na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu u drugom upisnom roku >>


Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu u drugom konkursnom roku >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu u drugom konkursnom roku >>


KONKURS  za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2015/2016. godinu >>


Konkurs za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine u akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" na master akademskim studijama>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu kandidata na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prvi konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Peporuka Nacionalnog saveta Roma u vezi upisa u prvu godinu OAS >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o urađenom magistarskom radu Aleksandra Neševskog >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na mater akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Monetarne i javne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju I kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tržišna analiza i cene">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o rezultatima ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Sociologija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja

 

 

 

 

 


Međunarodni naučni skup IOR-EDA2017


Konkurs za upis u I godinu osnovnih akademskih studija
Međunarodni naučni skup UKSP-IS 2015


 


 

Međunarodni naučni skup IPES-SR2013


Uverenje o akreditaciji ustanove


Univerzitet u Prištini


 

 

 

 

 

 

 

:: Arhiva vesti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini
Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
tel/fax: (028) 497 934