IOR-EDA 2017

 

Međunarodni naučni skup IOR-EDA 2017

Izazovi održivog razvoja-ekonomski i društveni aspekt

 

Description: logo.jpg

 

 

 

 

 

·         Mesto i vreme održavanja. 2

·         Organizator. 2

·         Tematske oblasti 2

·         Redakcioni odbor. 2

·         Organizacioni odbor. 3

·         Značajni datumi 3

·         Kotizacija. 4

·         Radovi 4

·         Uputstva i formulari 4

·         Kontakt 4

 

Download

 

*      Zbornik radova

 

*      Formular za prijavu učešća

 

*      Uputstvo za formatiranje radova

 

 

 

 

Mesto i vreme održavanja

 

*      Kosovska Mitrovica 06-07.novembar 2017. godine

 

 

 

Organizator

Početak stranice

*      Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica

 

 

 

 

Tematske oblasti

 

*      Makroekonomija

*      Mikroekonomija

*      Ekonomska analiza i politika

*      Međunarodna ekonomija

*      Finansije

*      Bankarstvo

*      Statistička analiza

*      Poslovna informatika

*      Kvantitativne metode u ekonomiji

*      Menadžment

*      Marketing

*      Preduzetništvo

*      Računovodstvo i revizija

*      Investicije

*      Finansijski menadžment

*      Tehničko-tehnološki razvoj

*      Demografija

*      Sociopsihološka istraživanja u ekonomskoj analizi

 

 

 

Redakcioni odbor

Početak stranice

*      Prof. dr Srećko Milačić, Rektor Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Prof. dr Zvezdica Simić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Prof. dr Tanja Vujović, prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Prof. dr Slaviša Trajković, prodekan za NIR Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica,

*      Prof. dr Aleksandar Kostić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Professor Camelia Oprean, Ph.D. Faculty of Economics-University of Lucian Blaga of Sibiu, Romania

*      Dr Danijela Radenković, docent, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Prof. dr Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Republika Srpska

*      Prof. dr Dragić Marić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Prof. dr Goranka Knezević, Univezitet Singidunum, Beograd

*      Professor Iris Šimikova, Silesian University in Opava in Karvina, School of Business Administration in Department of Finance and Accounting, Chez Republic.

*      Prof. dr Ivan Božović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Prof. dr Ivan Milenković, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

*      Prof. dr Jagoš Zelenović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Professor James Dunn, Ph.D. Pennsylvania State University, USA

*      Professor Kiril Postolov, Ph.D., University „St.Kiril and Metodius“ Skopje, Macedonia

*      Professor Manuela Epure, Ph.D., SPIRU HARET UNIVERSITY, Romania,

*      Prof. dr Novak Kondić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Republika Srpska

*      Prof. dr Spasoje Tuševljak, Fakultet poslovne ekonomije, BjeljinaUniverzitet Istočno Sarajevo, Republika Srpska

*      Prof. dr Stanko Stanić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Republika Srpska

*      Prof. dr Vladan Pavlović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Professor Vladimir Surovy, Ph.D, University of Economic Informatics, Departmen of Accounting and Auditing, Bratislava, Slovak Republic

*      Professor Wim Heijman, Ph.D. – Wageningen University the Netherlands

 

 

 

 

 

Organizacioni odbor

Početak stranice

§  Prof. dr Zvezdica Simić, dekan Fakulteta – predsednik

§  Prof. dr Srećko Milačić, rektor Univerziteta u Prištini - član

§  Prof. dr Slaviša Trajković, prodekan za naučnoistraživački rad - član

§  Prof. dr Tanja Vujović, prodekan za nastavu - član

§  Prof. dr Jagoš Zelenović – član

§  Prof. dr Mirjana Maljković - član

§  Prof. dr Jovan Mitrović - član

§  Prof. dr Nebojša Stošić - član

§  Prof. dr Ivan Božović, docent - član

§  Dr Danijela Radenković - član

§  Nataša Lukić- član

§  Srđan Milosavljević, dipl.ing – član

§  Danijela Nikolić, dipl.pravnik – član

§  Miodrag Vasić, dipl.pravnik – član

 

 

 

 

Značajni datumi

Početak stranice

*      Rok za podnošenje proširenog apstrakta obima do 300 reči (na srpskom i englelskom jeziku): 30. maj 2017. godine.

*      Rok za obaveštenje o prihvatanju teme: 15. jun 2017. godine.

*      Rok za podnošenje kompletnih radova: 15. septembar 2017. Godine.

*      Rok za obaveštenje o prihvatanju radova: 10. oktobar 2017. godine.

*      Rok za uplatu kotizacije za učešće na skupu: 25. oktobar 2017. godine.

*      Datum održavanja naučnog skupa: 6. i 7. novembar 2017. godine.

 

 

 

Kotizacija

Početak stranice

*      Kotizacija - Prvi autor: neto 50 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po kursu NBS (PDV uključen u cenu).

*      Kotizacija - Koautori koji žele da prisustvuju naučnom skupu: neto 50 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po kursu NBS (PDV uključen u cenu). Uplate vršiti na žiro-račun Ekonomskog fakulteta: 840-1971666-93.

Kotizacija uključuje:

*      Učešće u svim posebno organizovanim sekcijama.

*      Kompletan materijal skupa koji podrazumeva, CD zbornik radova, program skupa, uverenje za učešće na skupu.

*      Koktel i posluženje u pauzama.

 

Napomene:

*      Jedan autor/koautor može da pošalje najviše jedan rad.

*      Autor-koautor može poslati i dva rada s tim što će jedan rad biti prezentovan na naučnom skupu, a drugi štampan u časopisu „Ekonomski pogledi“ koji izdaje Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini ako dobije pozitivnu recenziju.

*      Kotizaciju plaćaju i učesnici bez rada.

*      Organizovan je obilazak manastira na Kosovu i Metohiji..

 

 

 

Radovi

Početak stranice

*      Svi radovi moraju biti napisani na srpskom, engleskom ili ruskom jeziku.

*      Radovi se svrstavaju u sekcije.

*      Apstrakti i kompletni radovi se dostavljaju na adresu sekretara skupa u elektronskom formatu prema uputstvu.

 

 

 

Uputstva i formulari

 

Prijava učešća: preuzeti formular za prijavu i poslati ga popunjenog na e-mail ior-eda2017.eko@pr.ac.rs

Formular za prijavu učešća

Uputstvo za formatiranje radova

Uputstvo za referenciranje

 

 

 

 

Početak stranice

 

Kontakt

ior-eda2017.eko@pr.ac.rs

+381 28 497 934