Srpski    |   English

 

  konacno.JPG

ES-NBE 2011

 

Međunarodni naučni skup ES-NBE 2011

Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta

 

 

 

 

 

 

*       Mesto i vreme održavanja. 2

*       Organizator. 2

*       Tematske oblasti 2

*       Redakcioni odbor. 3

*       Organizacioni odbor. 3

*       Značajni datumi 3

*       Kotizacija. 3

*       Radovi 3

*       Uputstva i formulari 3

 

 

Download

 

*      Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa ES-NBE 2011 - I deo

 

*      Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa ES-NBE 2011 - II deo

 

*      Formular za prijavu učešća

 

*      Uputstvo za formatiranje radova

 

*      Uputstvo za referenciranje

 

Mesto i vreme održavanja

*      Kosovska Mitrovica, 9. i 10. novembar 2011. Godine
 

 

Organizator

 Početak stranice

*      Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica
 

 

Tematske oblasti

*      Makroekonomija

*      Mikroekonomija

*      Ekonomska analiza i politika

*      Međunarodna ekonomija

*      Finansije

*      Bankarstvo

*      Statistička analiza

*      Poslovna informatika

*      Kvantitativne metode u ekonomiji

*      Menadžment

*      Marketing

*      Preduzetništvo

*      Računovodstvo i revizija

*      Investicije

*      Finansijski menadžment

*      Tehničko-tehnološki razvoj

*      Demografija

*      Sociopsihološka istraživanja u ekonomskoj analizi
 

 

Redakcioni odbor

   Početak stranice

*      Prof. dr Baburin Sergeй Nikolaevič, Rektor državnog trgovinsko-ekonomskog univerziteta, Moskva, Rusija

*      Prof. dr Srećko Milačić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      Prof. dr Jagoš Zelenović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      dr Tanja Vujović, docent, prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija,

*      dr Ivan Milenković, docent, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija, Ekonomski fakultet u Subotici Univrziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

*      Prof. dr Marko Backović, Dekan Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

*      Prof. dr Nenad Vunjak, Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Subotica, Srbija

*      Prof. dr Evica Petrović, Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija

*      Prof. dr Slobodan Malinić, Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija

*      Prof. dr Novak Kondić, Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Republika Srpska

*      Prof. dr Anđelko Lojpur, Prorektor univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora,

*      Prof. dr Petar Pajković, Zamenik načelnika odseka za međunarodnu saradnju, Ruski državni Trgovinsko-Ekonomski Univerzitet, Moskva, Rusija

*      Francis Robert Ille, Ph.D., International University of Monaco

*      Prof. Ayse Umit Gokdeniz, Ph.D., Marmara university, Faculty of  Economics and Administrative Sciences, Business Administration-Division of Accountancy & Finance, Istanbul, Turkey

*      Constantin Oprean, Ph.D., Rector of the “Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, Romania

*      Constantin Bungau, Ph.D., Faculty of Management and Technological Engineering, Oradea, Romania

*      Prof. dr Robert Vodopivec, Fakultet za organizacijske študije, Novo Mesto, Slovenija

*      Prof. dr Dragan Mikerević, Prodekan Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Republika Srpska

*      Prof. dr Pece Nedanovski, Prorektor za finansije, investicije i razvoj Univerziteta SV. Kiril i Metodije, Skoplje, Makedonija

*      Prof. dr Kiril Postolov, Ekonomski fakultet Univerziteta „SV. Kiril i Metodije“, Skoplje, Makedonija

*      Prof. dr. sc. Zdenko Klepić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

*      Prof. dr Milenko Popović, Montenegro Business School, Podgorica, Crna Gora

*      dr Dragoljub Janković, docent, prorektor za finansije i finansijski direktor maticnog Univerziteta Mediteran u Podgorici, Podgorica, Crna Gora

*      Prof. dr Vinka Filipović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

*      Prof. dr Božidar Leković, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Subotica, Srbija

*      Prof. dr Safet Kurtović, Ekonomski Fakultet, Univerzitet "Džemal Bijedić", Mostar, Bosna i Hercegovina,

*      dr Ekatarina Volkova, Fakultet za međunarodne odnose, Uralski državni univerzitet, Ekaterinburg, Rusija,

 

 

Organizacioni odbor

   Početak stranice

*      Prof. dr Srećko Milačić, predsednik organizacionog odbora

*      Dr Tanja Vujović, docent

*      Prof. dr Jagoš Zelenović

*      Prof. dr Slavomir Miletić

*      Prof. dr Nebojša Đokić

*      Prof. dr Slaviša Trajković

*      Mr Danijela Radenković

*      Dipl. ing. Srđan Milosavljević

*      Dipl. ecc. Miloš Pavlović

*      Dipl. Pravnik Danijela Nikolić
 

 

Značajni datumi

   Početak stranice

*      Rok za podnošenje proširenog apstrakta obima do 300 reči: 30. maj 2011. godine.

*      Rok za obaveštenje o prihvatanju teme: 15. jun 2011. godine.

*      Rok za podnošenje kompletnih radova: 15. septembar 2011. Godine.

*      Rok za obaveštenje o prihvatanju radova: 15. oktobar 2011. godine.

*      Rok za uplatu kotizacije za učešće na skupu: 30. oktobar 2011. godine.

*      Datum održavanja naučnog skupa: 9. i 10. novembar 2011. godine.
 

 

Kotizacija

*      Kotizacija - Prvi autor: neto 50 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po kursu NBS (PDV uključen u cenu).

*      Kotizacija - Koautori koji žele da prisustvuju naučnom skupu: neto 50 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po kursu NBS (PDV uključen u cenu). Uplate vršiti na žiro-račun Ekonomskog fakulteta: 840-1971666-93.

Kotizacija uključuje:

*      Učešće u svim posebno organizovanim sekcijama.

*      Kompletan materijal skupa koji podrazumeva zbornik apstrakata, CD zbornik radova, program skupa, uverenje za učešće na skupu.

*      Koktel i posluženje u pauzama.

 

Napomene:

*      Jedan autor/koautor može da pošalje najviše jedan rad.

*      Autor-koautor može poslati i dva rada s tim što će jedan rad biti prezentovan na naučnom skupu, a drugi štampan u časopisu „Ekonomski pogledi“ koji izdaje Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini ako dobije pozitivnu recenziju.

*      Kotizaciju plaćaju i učesnici bez rada.

*      Kotizacija obuhvata troškove smeštaja i ishrane.

*      Organizovan je obilazak manastira na Kosovu i Metohiji, Visoki Dečani i Pećka Patrijaršija.
 

 

Radovi

   Početak stranice

*      Svi radovi moraju biti napisani na engleskom ili srpskom jeziku.

*      Radovi se svrstavaju u sekcije.

*      Apstrakti i kompletni radovi se dostavljaju na adresu sekretara skupa u elektronskom formatu prema uputstvu.
 

 

Uputstva i formulari

Prijava učešća: preuzeti formular za prijavu i poslati ga popunjenog na e-mail es-nbe2011.eko@pr.ac.rs

Formular za prijavu učešća

Uputstvo za formatiranje radova

Uputstvo za referenciranje

 

 

 

   Početak stranice

 

 

 

 

Kontakt

 

e-mail  es-nbe2011.eko@pr.ac.rs

Telefon  +381 28 497 934