Obaveštenja

:: Raspored ispita za majski (apsolventski) ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za martovski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za januarski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za januarski ispitni rok ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za novem.-decembarski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski II ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski II ispitni rok ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za oktobarski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski ispitni rok ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - master >>


:: Forma završnog rada >>


:: Protokol o saradnji sa Akademijom Plehanov iz Rusije >>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobrodošli na prezentaciju Ekonomskog fakulteta!

 

 VESTI I DOGAĐAJI

 

 

Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata mr Ivane Đelošević >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bankarski menadžment II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za letnju praksu koju organizuje Narodna banka Srbije >>


Konkurs za učešće na omladinskom festivalu na Belgorodskom državnom univerzitetu >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak uradjenih diploma za studente koji su studirali po starom nastavnom planu i programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" i "Teorija i politika međunarodne trgovine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovne baze podataka" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Programski jezici"- aprilski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prijava ispita za majski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkursna dokumentacija za projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja >>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje" i "Bankarski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita kod profesora Aleksandra Dogandžića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u martovskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za najbolje naučnoistraživačke radove iz oblasti monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnosti za dodelu tri novčane nagrade ,,Aleksa Spasić“ >>


 

Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici"- januarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Poziv za učešće na 10. Međunarodnoj olimpijadi iz matematike na Kipru za studente iz Jugoistočne Evrope>>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u januarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani seminarskog rada iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju drugog kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje 2" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljanje projektima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata čije su diplome urađene i nalaze se u studentskoj službi >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis na master akademske studije u III upisnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u III upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u III upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita iz predmeta "Kontrola i revizija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Treći konkursni rok za upis na master akademske studije za školsku 2015-16. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis na doktorske akademske studije  >>

Obrazac prijave na konkurs >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za upis na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u II upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za novembarsko-decembarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije u II upisnom roku za školsku 2015/2016 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak studenata koji su studirali po starom nastavnom planu i programu, a čije su diplome urađene i koje se mogu podići u studentskoj službi Fakulteta >>


Drugi konkursni rok za upis na master akademske studije za školsku 2015-16. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije za školsku 2015/2016 godinu >>


Obaveštenje o upisu na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske  studije za školsku 2015/2016 godinu >>


Rezultati ispita iz predmeta "Programski jezici" i "Poslovne baze podataka" - oktobarski II ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" - oktobarski II ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2015/16. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom II ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom II ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" - oktobarski ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani magistarskog rada kandidata Aleksandra Neševskog >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o svečanoj dodeli indeksa i početku nastave za školsku 2015/16 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Treći konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista za smeštaj studenata prve godine u studentski dom >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u oktobarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Produženi septembarski upisni rok na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine u akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Produženi septembarski upisni rok na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu kandidata na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu u drugom upisnom roku >>


Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu u drugom konkursnom roku >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu u drugom konkursnom roku >>


KONKURS  za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2015/2016. godinu >>


Konkurs za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine u akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" na master akademskim studijama>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu kandidata na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prvi konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Peporuka Nacionalnog saveta Roma u vezi upisa u prvu godinu OAS >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o urađenom magistarskom radu Aleksandra Neševskog >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na mater akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Monetarne i javne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju I kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tržišna analiza i cene">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o rezultatima ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Sociologija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja

 

 

 

 

 


Pitanja za pripremu prijemnog ispitaMeđunarodni naučni skup UKSP-IS 2015


 


 

Međunarodni naučni skup IPES-SR2013


Uverenje o akreditaciji ustanove


Univerzitet u Prištini


 

 

 

 

 

 

 

:: Arhiva vesti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini
Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
tel/fax: (028) 497 934