Obaveštenja

:: Raspored ispita za novem.-decembarski ispitni rok OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski II ispitni rok OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski II ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za oktobarski ispitni rok OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok >>


:: Raspored ispita za junski ispitni rok >>


:: Raspored ispita za junski ispitni rok master >>


:: Raspored ispita za majski apsolv. ispitni rok >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok >>


:: Raspored ispita za martovski-apsolvent. ispitni rok >>


:: Raspored ispita za januar-februarski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za januar-februarski ispitni rok >>


:: Zbornik radova IPES-SR 2013 >>


:: Forma završnog rada >>


:: Protokol o saradnji sa Akademijom Plehanov iz Rusije >>


 Dobrodošli na prezentaciju Ekonomskog fakulteta!

 

 VESTI I DOGAĐAJI

 

 

Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Treći konkursni rok za upis studenata na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na OAS u novembarsko-decembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkurni rok za upis studenata na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rešenje na žalbu kandidata Marković Dejana >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odbrani magistarskog rada kandidata Vladimira Đurića >>


Konačni rezultati prijemnog ispita na master akademskim studijama

 :: Poslovna ekonomija >>

 :: Međunarodna ekonomija >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" - Oktobar II >>


Rezultati ispita iz predmeta "Programski jezici" >>


Obaveštenje o održavanju popravnog ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>


Obaveštenje o prijavi ispita na master akademskim studijama u Oktobarskom II ispitnom roku >>


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u Oktobarskom II ispitnom roku >>


Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2014/15. godinu >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>


Raspored predavanja >>


Obaveštenje o svečanoj dodeli indeksa >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o prijavi ispita na master akademskim studijama u Oktobarskom I ispitnom roku >>


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u Oktobarskom I ispitnom roku >>


Obaveštenje o obnovi apsolventskog staža >>


Treći upisni rok na osnovnim akademskim studijama >>


Obaveštenje o upisu studenata u prvu godinu OAS u II upisnom roku >>


Rezultati prijemnog ispita u II upisnom roku >>


Obaveštenje o odlaganju ispita na osnovnim akademskim studijama >>


Obaveštenje o odlaganju ispita na master akademskim studijama >>


KONKURS za prijem studenata visokškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2014/2015. godinu >>


Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija >>


Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademsakih studija za školsku 2014/2015 godinu >>


Obaveštenje o upisu brucoša na prvu godinu osnovnih akademsakih studija za školsku 2014/2015 godinu >>


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademsakih studija za školsku 2014/2015 godinu >>


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Nacionalna ekonomija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja 

 

 

 Međunarodni naučni skup IPES-SR2013


Uverenje o akreditaciji ustanove


Univerzitet u Prištini


 

 

 

 

 

 

 

:: Arhiva vesti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini
Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
tel/fax: (028) 497 934