Obaveštenja

:: Raspored ispita za majski apsolventski ispitni rok OAS >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok OAS >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za martovski apsloven. ispitni rok >>


:: Forma završnog rada >>


:: Protokol o saradnji sa Akademijom Plehanov iz Rusije >>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobrodošli na prezentaciju Ekonomskog fakulteta!

 

 VESTI I DOGAĐAJI

 

 

Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju I kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tržišna analiza i cene">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o rezultatima ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Sociologija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja

 

 

 

 

 

 

 

 


Međunarodni naučni skup UKSP-IS 2015


 


 

Međunarodni naučni skup IPES-SR2013


Uverenje o akreditaciji ustanove


Univerzitet u Prištini


 

 

 

 

 

 

 

:: Arhiva vesti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini
Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
tel/fax: (028) 497 934