Obaveštenja

:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok >>


:: Raspored ispita za martovski-apsolvent. ispitni rok >>


:: Raspored ispita za januar-februarski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za januar-februarski ispitni rok >>


:: Zbornik radova IPES-SR 2013 >>


:: Raspored ispita za novemb-decembarski ispitni rok >>


:: Raspored ispita za Oktobarski II ispitni rok - MASTER >>


:: Raspored ispita za Oktobarski II ispitni rok >>


:: Raspored ispita za Oktobarski I ispitni rok - MASTER >>


:: Raspored ispita za Oktobarski I ispitni rok >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - MASTER >>


:: Raspored ispita junski ispitni rok >>


:: Raspored ispita junski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita januarski ispitni rok - master >>


:: Forma završnog rada >>


:: Protokol o saradnji sa Akademijom Plehanov iz Rusije >>


 Dobrodošli na prezentaciju Ekonomskog fakulteta!

 

 VESTI I DOGAĐAJI

 

Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Medjunarodni marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u aprilskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu objavljuje poziv za učešće na Drugom internacionalnom naučnom skupu EKONBIZ 2014 - Ekonomija i biznis koji će biti održan 29. i 30. maja tekuće godine u zgradi Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini >>


Spisak studenata koji se pozivaju na praktični deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" u martovskom ispitnom roku>>


Konkurs za stipendiranje studenata Univerziteta u Prištini >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za studente koji su odslušali VII semestar po starom nastavnom planu i programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u martovskom apsolventskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ponašanje potrošača">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>


Obaveštenje o prijavi ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Privredno pravo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Preduzetništvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma i seminarskog rada iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se kolokvijum iz predmeta "Konkurentnost i međunarodna faktorska mobilnost" na master studijama održati 15.01.2014. godine u terminu održavanja nastave.


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati I i II kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


 

 

 

 

 


Međunarodni naučni skup IPES-SR2013


Uverenje o akreditaciji ustanove


Univerzitet u Prištini


 

 

 

 

 

 

 

:: Arhiva vesti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini
Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
tel/fax: (028) 497 934