Obaveštenja

:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - master >>


:: Forma završnog rada >>


:: Protokol o saradnji sa Akademijom Plehanov iz Rusije >>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobrodošli na prezentaciju Ekonomskog fakulteta!

 

 VESTI I DOGAĐAJI

 

 

KONKURS  za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2015/2016. godinu >>


Konkurs za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine u akreditovanom odeljenju u Čačku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Drugi konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" na master akademskim studijama>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu kandidata na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016 godinu >>


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita u septembarskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Prvi konkursni rok za upis na osnovne akademske studije školske 2015/16. godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Peporuka Nacionalnog saveta Roma u vezi upisa u prvu godinu OAS >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o urađenom magistarskom radu Aleksandra Neševskog >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na mater akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita u junskom ispitnom roku na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Monetarne i javne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju II kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju I kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tržišna analiza i cene">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o rezultatima ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Sociologija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Strategijski menadžment">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja

 

 

 

 

  

 


Međunarodni naučni skup UKSP-IS 2015


 


 

Međunarodni naučni skup IPES-SR2013


Uverenje o akreditaciji ustanove


Univerzitet u Prištini


 

 

 

 

 

 

 

:: Arhiva vesti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini
Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
tel/fax: (028) 497 934