Obaveštenja

:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok OAS >>


:: Raspored ispita za aprilski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za martovski apsloven. ispitni rok >>


:: Forma završnog rada >>


:: Protokol o saradnji sa Akademijom Plehanov iz Rusije >>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobrodošli na prezentaciju Ekonomskog fakulteta!

 

 VESTI I DOGAĐAJI

 

 

Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Operaciona istraživanja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Matematika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomske doktrine">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekologija i održivi razvoj">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za aprilski ispitni rok na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za aprilski ispitni rok na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Kontrola i revizija">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Finansijsko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Finansijsko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita za martovski (apsolventski) ispitni rok >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" >>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" održanog 14.01.2015. god. >>


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Poslovne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u januarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Specijalni bilansi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati konkursa za studentske kredite i stipendije >>

Studenti koji nisu dobili kredit mogu da se jave službi računovodstva na fakultetu i podnesu prigovor do 15.01.2015. godine


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik I">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Organizacija preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodno bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Poslovne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodni marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni marketing">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju popravnog kolokvijuma iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Poslovne finansije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Tehnologija sa poznavanjem robe">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Tehnologija sa poznavanjem robe">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodno bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik III">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljanje projektima">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik II">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Statistika">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita "Elektronsko poslovanje" >>


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Upravljanje investicijama", "Međunarodne finansije", "Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini" i "Teorija privrednog razvoja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti" i "Teorija i planiranje privrednog razvoja">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Bankarstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Osnovi ekonomije">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Ekonomika preduzeća">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Specijalni bilansi">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Upravljačko računovodstvo">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta "Makroekonomska analiza">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Treći konkursni rok za upis studenata na master akademske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o održavanju seminarskog rada iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti">>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja
 

 

 

 

 

Međunarodni naučni skup UKSP-IS 2015


 Međunarodni naučni skup IPES-SR2013


Uverenje o akreditaciji ustanove


Univerzitet u Prištini


 

 

 

 

 

 

 

:: Arhiva vesti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini
Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
tel/fax: (028) 497 934